Apple LED Cinema Display - Opstille skærmen

background image

Opstille skærmen

Følg disse trin for at opstille din Apple LED Cinema Display:

1

Fjern beskyttelsesfilmen fra skærmen og kablerne.

2

Sæt netstikket i skærmen, og sæt derefter den anden ende af netledningen i en jordet
stikkontakt.

3

Sæt MagSafe-stikket i MagSafe-strømforsyningsporten på MacBook for at oplade
batteriet og levere strøm til computeren.

Apple LED Cinema Display

MacBook

Mini DisplayPort

MagSafe

USB

Jordet stik-

kontakt

4

Slut USB-kablet til computeren, så du kan bruge skærmens indbyggede iSight-kamera,
mikrofon, højttalersystem og USB-porte.

5

Sæt Mini DisplayPort-kablet i computren.

6

Tryk på afbryderknappen (®) på computeren for at starte den. Skærmen tænder
automatisk, når du starter computeren.

background image

89

Dansk

Indstille MacBook, når den indbyggede skærm er slået ned

Du kan slå skærmen ned på MacBook og kun bruge Apple LED Cinema Display.
Følg instruktionerne på den foregående side, og sørg for, at MagSafe-stikket fra
skærmen sidder i MagSafe-strømforsyningsporten på MacBook.
Du bruger Apple LED Cinema Display med MacBook, når skærmen er slået ned,
på følgende måde:

1

Slut et eksternt USB-tastatur og en mus til en USB-port på skærmen, eller brug
Bluetooth®-indstillingsassistent til at indstille et trådløst tastatur og en trådløs mus.

2

Sørg for, at MacBook er tændt.

3

Slå skærmen på MacBook ned for at sætte den på vågeblus.

4

Vent nogle sekunder, og tryk derefter på en vilkårlig tast på det eksterne tastatur,
eller klik med musen for at afbryde vågeblus på MacBook.

background image

90

Dansk