Apple LED Cinema Display - Voorzorgsmaatregelen en veiligheid

background image

Voorzorgsmaatregelen en veiligheid

Voordat u het beeldscherm optilt of verplaatst, moet u wellicht de kabels en het
netsnoer loskoppelen. Let bij het verplaatsen van het beeldscherm op uw houding.
Houd het beeldscherm bij de randen vast wanneer u het beeldscherm optilt of
vervoert. Til het beeldscherm niet op aan de standaard of aan het snoer.

Het beeldscherm schoonmaken

1

Koppel het netsnoer los.

2

Gebruik het doekje dat bij het beeldscherm is meegeleverd, of een andere zachte,
droge doek om stof van het scherm te vegen.

WAARSCHUWING:

Reinig het scherm niet met een schoonmaakmiddel dat alcohol

of aceton bevat. Gebruik een schoonmaakmiddel dat geschikt is voor beeldschermen.
Spuit schoonmaakmiddelen nooit rechtstreeks op het scherm. Het schoonmaak-
middel zou in het beeldscherm terecht kunnen komen en zo schade kunnen
veroorzaken.

background image

69

Nederlands

Gebruik het beeldscherm niet op plaatsen met veel stof in de lucht, sigarettenrook,
asbakken, kachels of openhaarden of in de buurt van een ultrasone luchtbevochtiger
waarvoor ongefilterd kraanwater wordt gebruikt. Minuscule deeltjes veroorzaakt door
roken, koken, verbranding of het gebruik van een ultrasone luchtbevochtiger met
ongefilterd kraanwater kunnen (in zeldzame gevallen) de ventilatieopeningen van
het beeldscherm binnendringen en (onder bepaalde omstandigheden) leiden tot een
lichte waas aan de binnenzijde van het glazen paneel dat het beeldscherm bedekt.

Volg deze veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van het beeldscherm:

Â

De enige manier om de stroomvoorziening van het beeldscherm volledig te
onderbreken is door de stekker uit het stopcontact te halen. Trek aan de stekker en
niet aan het snoer.

Â

Schakel de stroom onmiddellijk uit als het netsnoer gerafeld of beschadigd is, als u
iets op het beeldscherm hebt gemorst of als het beeldscherm is gevallen of op een
andere manier beschadigd is geraakt.

WAARSCHUWING:

Gebruik alleen het netsnoer dat bij het beeldscherm is geleverd.

Het netsnoer heeft een randgeaarde stekker die alleen mag worden aangesloten op
een geaard stopcontact. Als u de stekker niet kunt aansluiten op een stopcontact
omdat dit niet is geaard, moet u contact opnemen met een erkende elektricien om
het stopcontact te laten vervangen door een randgeaard stopcontact.

WAARSCHUWING:

Het beeldscherm heeft een hoog voltage en mag om geen enkele

reden worden geopend, zelfs niet wanneer de adapter is losgekoppeld. Zie "Meer
informatie over service en ondersteuning" op pagina 72 voor meer informatie over
onderhoud aan het beeldscherm.

background image

70

Nederlands