Apple LED Cinema Display - Dodatkowe informacje, serwis i pomoc

background image

Dodatkowe informacje, serwis i pomoc

Więcej informacji o tym monitorze można znaleźć na witrynie Apple oraz w Pomocy
Macintosha.

Temat

Zobacz

Korzystanie z monitora

Pomoc Macintosha: poszukaj hasła „monitory”.

Obsługa monitora, wsparcie
techniczne, dyskusje,
rozwiązywanie problemów
i programy do pobrania

Witryna pomocy technicznej dla użytkowników monitorów pod
adresem www.apple.com/pl/support/displays.

Najnowsze informacje
o monitorach

Witryna poświęcona monitorom Apple:
www.apple.com/pl/displays.

Rejestrowanie monitora

Witryna rejestrowania produktów Apple:
www.apple.com/pl/register.

background image

57

Polski