Apple LED Cinema Display - Klargjøre skjermen

background image

Klargjøre skjermen

Følg disse trinnene for å klargjøre Apple LED Cinema Display:

1

Fjern den beskyttende plastfilmen fra skjermen og kablene.

2

Koble den ene enden av strømkabelen til skjermen, og den andre til en jordet
strømkontakt.

3

Hvis du vil lade batteriet og koble den bærbare MacBook-maskinen til strøm, kobler du
MagSafe-pluggen til MagSafe-strøminntaket på maskinen.

Apple LED Cinema Display-skjerm

MacBook

Mini DisplayPort

MagSafe

USB

Jordet strøm-

uttak

4

Hvis du vil bruke skjermens innebygde iSight-kamera, mikrofon, høyttalersystem
og USB-porter, kobler du USB-kabelen til datamaskinen.

5

Koble Mini DisplayPort-kabelen til datamaskinen.

6

Trykk på på/av-knappen (®) på datamaskinen for å slå den på. Skjermen slås på
automatisk når du slår på maskinen.

background image

34

Norsk

Bruke MacBook-maskinen med skjermen lukket

Du kan lukke skjermen på MacBook-maskinen og bare bruke Apple LED Cinema
Display. Følg klargjøringsinstruksjonene på forrige side, og kontroller at MagSafe-
pluggen fra skjermen er koblet til MagSafe-strøminntaket på MacBook-maskinen.
Slik bruker du Apple LED Cinema Display mens MacBook-skjermen er lukket:

1

Koble et eksternt USB-tastatur og en USB-mus til USB-porten på skjermen, eller bruk
Bluetooth®-oppsettassistent for å klargjøre et trådløst tastatur og en trådløs mus.

2

Kontroller at MacBook-maskinen er slått på.

3

Lukk skjermen på MacBook-maskinen, slik at maskinen går i dvale.

4

Vent noen sekunder, og trykk deretter på en hvilken som helst tast på det eksterne
tastaturet eller klikk med musen, slik at du vekker MacBook-maskinen.

background image

35

Norsk