Apple LED Cinema Display - Bruke skjermen 

background image

Bruke skjermen

Apple LED Cinema Display har innebygd iSight-kamera, mikrofon og høyttalersystem.
Skjermen og datamaskinen må være koblet sammen via USB-tilkoblingen for at disse
funksjonene skal fungere.

Høyttalersystem

Mikrofon

Innebygd
iSight-kamera

Bruke det innebygde iSight-kameraet og mikrofonen

Du kan bruke det innebygde iSight-kameraet og den innebygde mikrofonen til å ta
stillbilder og lage lyd- og videoopptak ved hjelp av programmer som for eksempel
iChat, iMovie og Photo Booth.

background image

36

Norsk

Slik klargjør du kamera og mikrofon for bruk med iChat:

1

Klikk på iChat-symbolet i Dock for å åpne iChat-programmet.

2

Velg iChat > Valg, og klikk deretter på Lyd/video.

3

Velg «iSight i skjermen» fra Kamera-lokalmenyen.

4

Velg Skjermlyd fra Mikrofon-lokalmenyen.

Klargjøre lyd inn og lyd ut

Gjennom høyttaleranlegget på skjermen kan du spille lyd fra musikk, filmer, spill og
multimediefiler. Du kan bruke mikrofonen til å ta opp lyd og snakke med venner via
iChat. Bruk Lyd-valgpanelet for å endre lyd inn og lyd ut.

Slik klargjør du lyd inn:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.

2

Klikk på Lyd inn-fanen i Lyd-valgpanelet.

3

Velg Skjermlyd for å angi at lyd inn skal komme fra skjermmikrofonen.

Slik klargjør du lyd ut:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.

2

Klikk på Lyd ut-fanen i Lyd-valgpanelet.

3

Velg Skjermlyd for å angi at lyd skal spilles via skjermens høyttaleranlegg.

Hvis Mac-maskinen har støtte for utsending av lyd via Mini DisplayPort i tillegg til via
USB-porten, kan du velge at lyden skal sendes ut via Mini DisplayPort eller USB-lyd.

Disse lydinnstillingene brukes hver gang datamaskinen er koblet til skjermen.
Innstillingene beholdes til du endrer dem.

background image

37

Norsk

Klargjøre Apple LED Cinema Display som en skjerm nummer to

Når du lar skjermen på MacBook-maskinen stå åpen, kan du vise det samme skrive-
bordsbildet på begge skjermene eller bruke tilleggsskjermen som en utvidelse av
skrivebordet. Bruk Skjermer-valgpanelet for å ta i bruk like skjermer eller utvidet
skrivebord.

Slik velger du like skjermer eller utvidet skrivebord:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.

2

Klikk på Organisering-fanen, og følg instruksjonene på skjermen.

Justere oppløsning, lysstyrke og farge

Apple LED Cinema Display har en lysmåler og kan justere lysstyrken automatisk basert
på lysforholdene. Automatisk justering av lysstyrken kan slås på og av i Skjermer-
valgpanelet.

Slik endrer du oppløsning eller lysstyrke:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.

2

Velg en oppløsning, eller flytt Lysstyrke-skyveknappen.

Du kan også øke ( ) eller redusere ( ) lysstyrken på skjermen ved hjelp av
lysstyrketastene på et eksternt Apple Keyboard-tastatur.

Slik endrer du skjermfargeprofil eller kalibrerer skjermen:

1

Klikk på Farger-fanen i Skjermer-valgpanelet.

2

Velg en skjermfargeprofil, eller klikk på Kalibrer for å åpne Skjermkalibreringsassistent.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kalibrerer skjermen, velger du Hjelp >
Mac-hjelp i menylinjen. Søk deretter etter «kalibrere».

background image

38

Norsk

Bruke USB-portene og sikkerhetsfestet

Apple LED Cinema Display har tre USB-porter med strømtilførsel på baksiden.
Du kan bruke disse portene til å koble til mus, tastatur, iPhone, iPod eller annet USB-
tilleggsutstyr.

Viktig:

Du kan bruke disse USB-portene til å lade iPhone eller iPod, selv når skjermen

ikke er koblet til en datamaskin. Hvis du bruker en av disse portene til å synkronisere
informasjon mellom datamaskinen og en iPhone eller iPod, må du forsikre deg om at
skjermens USB-kabel er koblet til datamaskinen.

Sikkerhetsfeste

USB-porter

Hvis du vil sikre skjermen mot tyveri, fester du en låsekabel i sikkerhetsfestet.

background image

39

Norsk

Bruke en VESA-monteringsløsning sammen med skjermen

Du kan montere skjermen på et annet stativ ved hjelp av VESA Mount Adapter Kit som
kan kjøpes fra Apple Online Store på www.apple.com/no/store. Du kan bruke settet til
å montere skjermen på alle tilgjengelige VESA-kompatible stativløsninger.
Følg instruksjonene som følger med settet.