Apple LED Cinema Display - Huolto ja turvallisuus 

background image

Huolto ja turvallisuus

Ennen näytön nostamista tai siirtämistä voi olla tarpeen irrottaa kaapelit ja virtajohto.
Käytä oikeaa nostotekniikkaa, kun siirrät näyttöä. Kun nostat tai kannat näyttöä, tartu
kiinni sen reunoista. Älä nosta näyttöä sen jalasta tai johdosta.

Näyttöruudun pinnan puhdistaminen:

1

Irrota virtajohto.

2

Pyyhi pölyt näytön pinnasta näytön mukana tulleella liinalla tai muulla pehmeällä,
kuivalla liinalla.

VAROITUS:

Älä käytä näytön puhdistukseen alkoholia tai asetonia sisältävää

puhdistusainetta. Käytä näytölle tarkoitettua puhdistusainetta. Älä koskaan ruiskuta
ainetta suoraan näytölle. Se saattaa valua näytön sisään ja vahingoittaa näyttöä.

background image

27

Suomi

Älä käytä näyttöä paikoissa, joissa on paljon lentävää pölyä tai tuhkaa tupakoista,
sikareista, tuhkakupeista, uuneista tai takoista, tai lähellä ultraäänellä toimivaa
ilmankostutinta, joka käyttää suodattamatonta vesijohtovettä. Pienet lentävät
hiukkaset, jotka muodostuvat tupakoinnista, ruoanlaitosta, tupakoinnista tai ultraääni-
ilmankostuttajan käytöstä suodattamattomalla vedellä saattavat harvinaisissa
tapauksissa mennä sisään näytön tuuletusaukoista ja joissakin olosuhteissa aiheuttaa
pienen samentuman näyttöä ympäröivän lasipaneelin sisäpinnalla.

Seuraa näitä turvaohjeita näyttöä käyttäessäsi:

Â

Ainoa tapa katkaista virta kokonaan on irrottaa virtajohto. Vedä liittimestä, älä
johdosta.

Â

Irrota virtajohto välittömästi, jos se rispaantuu tai vahingoittuu, jos kaadat nestettä
näytön päälle tai jos näyttö kaatuu tai vahingoittuu jollain muulla tavalla.

VAROITUS:

Käytä vain näytön mukana tullutta virtajohtoa. Virtajohto on maadoitettu

ja sopii vain maadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan. Jos käytössäsi ei ole maadoitettua
pistorasiaa, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maadoitettu pistorasia.

VAROITUS:

Näyttö on korkeajännitteinen komponentti, eikä sitä saa avata mistään

syystä edes sen ollessa irrotettuna. Jos näyttö on huollon tarpeessa, katso ”Lisätiedot,
huolto ja tuki” sivulla 30.

background image

28

Suomi