Apple LED Cinema Display - Vedlikehold og sikkerhet 

background image

Vedlikehold og sikkerhet

Før du løfter eller flytter skjermen, må du koble fra skjermkablene og strømkabelen.
Bruk ergonomisk riktige løfteteknikker når du løfter skjermen. Ta tak i sidene på
skjermen hvis du skal flytte eller bære den. Ikke løft skjermen ved å ta tak i kabler eller
stativet.

Slik rengjør du skjermflaten på skjermen:

1

Koble fra strømkabelen.

2

Tørk av skjermflaten med rengjøringskluten som fulgte med skjermen, eller bruk en
annen tørr, myk klut.

ADVARSEL:

Du må aldri bruke rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller aceton,

på skjermflaten. Bruk et rengjøringsmiddel som er utviklet spesielt for bruk på
skjermer. Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på skjermflaten. Gjør du det,
kan væske komme inn i skjermen og forårsake skade.

background image

40

Norsk

Ikke bruk skjermen på steder med store mengder støv i luften eller røyk fra sigaretter,
askebegre, komfyrer eller peiser eller i nærheten av ultrasoniske luftfuktere som bruker
ufiltrert springvann. Små luftbårne partikler som produseres av røyking, matlaging,
brenning eller bruk av ultrasoniske luftfiltre med ufiltrert springvann, kan i sjeldne
tilfeller komme inn i ventilasjonsåpningene på skjermen og under bestemte forhold
gjøre glasspanelet som dekker skjermen, uklart.

Følg disse retningslinjene for sikkerhet når du bruker skjermen:

Â

Den eneste måten å koble fra strøm fullstendig på, er å koble fra strømkabelen.
Trekk i støpselet, ikke i kabelen.

Â

Koble fra strømkabelen øyeblikkelig hvis kabelen er skadet, hvis du søler noe på
skjermen eller hvis skjermen faller i gulvet eller skades på annen måte.

ADVARSEL:

Bruk kun strømkabelen som fulgte med skjermen. Strømkabelen har et

støpsel som kun kan brukes i en jordet kontakt. Hvis du ikke får støpselet til å passe i
en kontakt fordi kontakten ikke er jordet, kontakter du en elektriker som kan installere
en jordet kontakt.

ADVARSEL:

Skjermen er en komponent med høy spenning som ikke under noen

omstendigheter skal åpnes. Ikke engang når den ikke er koblet til strømnettet. Hvis
skjermen må leveres inn til service, leser du «Service, support og mer informasjon» på
side 43.

background image

41

Norsk